The Lost Loved Ball
อะไรก็ได้(จริงๆนะ)
สมองและสองมือกับนิ้วโป้งเหี่ยวๆ
สมองและสองมือกับนิ้วโป้งเหี่ยวๆ
-1 , 0 , 1 และอนันต์
ลูกหินไม่เอียงซ้าย
หนุ่มรถไถไปต๊ะเล
แม่ทำอะไร.......
ค่ำคืนฉันยืน....
ใจบริหาร
The Persistence
หลายๆวัน
รักครั้งแรก
มีทแอนด์กรี๊ด ภาคจบ
บ้านแพะน้อย มีทแอนด์ กรี๊ดดด
(One of ) My Best Friend’s Wedding – Epsd.I
เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน
กลับมายืนที่เดิม....
ใบลา
Bitch???
ยังไงก็(ต้อง)รัก
No giving up in Love
Somewhere over the rainbow
Me Myself and Piano
เพลงเครื่องบิน
โอ้ทะเลแสนงาม
สวัสดีเมืองตรัง
ศุกร์ 13
(ม)หา (ที่มีไม้เอก)สงกรานต์
Drive and Drive
Way back home....Way back into Love
Try to say my goodbye
ในงานที่เจ้าของไม่ได้ไป
Morning has broken like the first morning
My birthday 2
My Birthday
ซาฟาลิงเวิลดิ์
ตลาดน้ำอัมพวา
Monkey on The Beach ภาค 2
Bitch???

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< ยังไงก็(ต้อง)รักใบลา >>

Posted on Fri 27 Apr 2007 10:42

มาแถวนี้ไม่บอกกันเลย เมื่อวานรถติดมาก ๆ เลย เราออกจาก off เกือบทุ่ม ถึงบ้าน เกือบ สองทุ่มครึ่งแนะ
น้าอ้อย   
Fri 27 Apr 2007 14:47 [1]